Deze toepassing is geschikt voor het product Freebac-Clearoxyl®

a) continu
Wanneer continu een verse hoeveelheid water wordt toegevoegd aan het proceswater, kan met behulp van een injectie-unit automatisch een hoeveelheid Freebac-Clearoxyl® aan het proceswater worden toegevoegd.

b) variabel
Bij een variabele flow, bijvoorbeeld bij productieonderbrekingen of het gebruik van slechts een deel van de capaciteit, kan Freebac-Clearoxyl® flowgerelateerd worden toegevoegd.

Wanneer het water gecirculeerd wordt, dient te worden nagegaan of de flow continu of variabel is en of een flowgerelateerde injectie nodig is. De concentratie Freebac-Clearoxyl® die overblijft na de circulatietijd kan vastgesteld met meetstrips.